Tag: Huế

Tag Huế là nơi tập hợp tất cả các dịch vụ vận chuyển hàng đi Huế bằng xe tải thùng mui bạt tại Nhật Hồng 247. Và ở Sài Gòn, chành xe tải chúng tôi có thể chuyển hàng từ Sài Gòn ra Huế tận nơi tại Thị xã Hương Thủy, Thị xã Hương Trà, Huyện Nam Đông, Huyện Phong Điền, Huyện Phú Lộc, Huyện Phú Vang, KCN Phú Bài, KCN Tứ Hạ, KCN Phong Thu, Cụm CN- TTCN Hương Sơn, Cụm CN -TTCN Phong Điền, Cụm CN- TTCN Thủy Vân, Cụm CN- TTCN Thủy Châu,… & cũng từ những địa điểm trên, chúng tôi cũng sẽ nhận chuyển hàng từ Huế vào Sài Gòn. Cụ thể xem chi tiết chuyên mục này sẽ rõ.

Tag Huế

Call Now Button