Tag: Chứng từ

Tag Chứng từ là nơi tập hợp những thông tin về Hóa đơn GTGT, PXK kiêm vận chuyển nội bộ, Chứng từ hải quan, Nghị định ban hành, Văn bản pháp luật,….liên quan đến hàng hóa. Và thậm chí là những tình huống lẫn cách xử lý như thế nào khi hàng hóa đó không có chứng từ hóa đơn nhưng lại gặp phải Quản lý thị trường kiểm tra. Xem cụ thể ở dưới này.

Chứng từ

Call Now Button