Tag: Chứng từ

Tag Chứng từ là nơi tập hợp những thông tin về Hóa đơn GTGT, PXK kiêm vận chuyển nội bộ, Chứng từ hải quan, Nghị định ban hành, Văn bản pháp luật,….liên quan đến hàng hóa tại Nhật Hồng 247. Và thậm chí là những tình huống lẫn cách xử lý như thế nào khi hàng hóa đó không có chứng từ hóa đơn nhưng lại gặp phải Quản lý thị trường kiểm tra. Cụ thể xem chi tiết ở chuyên mục Tag Chứng từ này sẽ rõ.

Tag Chứng từ

Call Now Button